skip to Main Content

KONTAKTIRAJTE NAS

  Za koje usluge nas kontaktirate


  Da li znate ko su talenti u vašoj Kompaniji? Da li ih motivišete da i u narednom periodu budu članovi vašeg tima? Da li imate osmišljen program njihovog razvoja i karijernog napredovanja kroz vašu Kompaniju?

  Key Solutions vam nudi rešenja za upravljanjem talentima u vašoj kompaniji!

  Važnost privlačenja i zadržavanja talenata za svaku organizaciju je slična važnosti i potrebi fudbalskih klubova da imaju najbolje igrače. Talenti su ti koji najviše doprinose razvoju i dostizanju ciljeva, te stvaranju dodatne vrednosti za Kompaniju. Jednostavno rečeno, imaju ogroman uticaj na poslovanje organizacije. Uloga talenata u organizacijama dobija još veći značaj ako se uzme u obzir Paretovo pravilo (80-20) koje u ovom slučaju znači da je blizu 20 posto osoblja zaslužno za skoro 80 posto obavljenog posla i ostvarenih rezultata, a nažalost i obratno.

  Upravljanje talentima u kompaniji počinje još planiranjem ljudskih resursa, a završava se nagrađivanjem razvijenih sposobnosti kod zaposlenih.

  Sam proces, prolazi kroz sledeće faze:

  • Privlačenje najboljih i najtalentovanijih zaposlenih u vašu Kompaniju – Employer Branding
  • Na koji način ”prepoznati Talente” u vašoj kompaniji
  • Definisanje načina za razvoj potencijala Talenata do maksimuma
  • Usklađivanje potencijala Talenata sa ciljevima kompanije i formiranje korporativne kulture u kojoj svaki zaposleni oseća da njegove performanse konstantno utiču na kompanijske ciljeve
  • Motivacija Talenata

  Podeli!

  Back To Top