skip to Main Content

KONTAKTIRAJTE NAS

  Za koje usluge nas kontaktirate


  Business coaching je jedan od primarnih tehnika koje se koriste za pomoć individualcima i organizacijama da ostvare svoj puni potencijal. Ovaj vid obuke podrazumeva pomoć pojedincima da postanu svesni, da se razvijaju, kako na ličnom, tako i na privatnom planu, i da usavrše sposobnosti koje kompaniji donose uspešne rezultate kao što su:

  • Strateško razmišljanje,
  • Prilagodljivost promenama,
  • Performance management,
  • Otvorena komunikacija,
  • Interpersonalne sposobnosti,
  • Timski razvoj,
  • Organizovanost i
  • Upravljanje konfliktima.
  key-solutions-business-coaching

  Coaching je u vezi ljudi, njihovih interakcija, komunikacije, percepcije i uticaja. Vodimo pojedince kroz proces i pomažemo im da prevaziđu ograničenja i prepreke koje im stoje na putu za uspeh.

  Mi sarađujemo sa klijentima kako bismo transformisali strategiju u praktična dela koja donose rezultate. Naše iskustvo, analitička sposobnost i primenljiva rešenja pomažu da korisnici naših usluga, koje obučavamo sada, osiguraju bolje sutra/bolju budućnost.  

  Vođenje produktivnog tima u modernom poslovnom svetu je vrlo zahtevno. Izvanredne veštine lidera određuju unutrašnje funkcionisanje organizacije i učinak zaposlenih.

  Različitim tehnikama i procesima pomažemo menadžerima i direktorima da unaprede svoje veštine i dopune iskustvo.

  Dobro vođenje posla podrazumeva kreativnost, samokontrolu, lični razvoj, otvorenost, radoznalost, posvećenost, sigurnost, sposobnost motivacije drugih i još mnogo toga. Mi sarađujemo jedan na jedan sa liderima kako bismo im pomogli da postignu svoje ciljeve, usavrše svoje veštine, pronađu specifična poslovna rešenja, povećaju efektivnost i izgrade čvršće poverenje i poštovanje sa drugima kako bi izbegli premor, stagnaciju i neproduktivnost. Kada lideri postanu više sigurni i vešti, organizacija dobija neophodnu komponentu za dalji razvoj i pozitivnu promenu.

  Sa personalnom obukom/obukom 1 na 1, naučićete da komunicirate na način koji gradi poverenje i poštovanje, umanjuje defanzivnost i omogućava Vam da:

  • Vas neko čuje i da Vi čujete druge, sve u cilju boljih rezultata zaposlenih
  • razvijete emocionalnu inteligenciju koja će Vam pomoći da razumete sopstvena iskustva i reakcije
  • odredite klljučne mogućnosti za rast i razvoj poslovnog potencijala
  • pružate najbolje od sebe u različitim situacijama
  • povećate produktivnost smanjenjem otpora i razvijanjem boljeg angažovanja zaposlenih

  Podeli!

  Back To Top