skip to Main Content

KONTAKTIRAJTE NAS

  Za koje usluge nas kontaktirate


  Executive Search predstavlja uslugu posvećenu pronalaženju profesionalaca za potrebe naših klijenata kroz direktan pristup, oglašavanje i pregled baze kandidata. Tokom procesa selekcije mi koristimo sopstvenu bazu podataka i lične kontakte, ali takođe prikupljamo informacije iz dodatnih izvora koji nas upućuju na potencijalne kandidate. Naša baza podataka sadrži veliki broj kvalitetnih menadžera iz različitih grana privrede, gde dominiraju stručnjaci iz oblasti bankarstva.

  Pre predstavljanja kandidata klijentu, sprovodimo temeljan intervju zasnovan na kompetencijama. Trudimo se da obezbedimo klijentu što je moguće više informacija koje bi mogle da utiču na njegov izbor. Kada klijent odabere određenog kandidata, naši konsultanti počinju sa detaljnom proverom referenci.

  Kada se odabranom kandidatu iznese ponuda, naši konsultanti su dostupni za saradnju u mogućim dodatnim pregovorima. Kandidati koji nisu izabrani obaveštavaju se u najkraćem roku o odluci klijenta, a njihova biografija se čuva u našoj bazi podataka radi budućih konkursa.

  U skladu sa zahtevima klijenta možemo takođe objaviti oglas u odabranim sredstvima javnog informisanja. U tom slučaju korisitmo kombinaciju prijava na oglas i direktnog traženja. Traženje putem objavljivanja oglasa sastoji se od 3 faze:

  1. Istraživanje i specifikacija; Prikupljamo što je moguće više informacija o klijentu, na osnovu čega definišemo ključne specifikacije za traženu poziciju.
  2. Razvoj i objavljivanje oglasa: U saradnji sa klijentom mi razvijamo sadržaj i dizajn oglasa. Na zahtev klijenta objavljujemo oglas u svoje ime i na taj način ne otkrivamo naziv kompanije klijenta.
  3. Posle pregleda prijava, pokrećemo naše uobičajeno direktno traženje. Obavljamo intervjue sa kandidatima koji odgovaraju klijentovim zahtevima.

  Podeli!

  Back To Top