skip to Main Content

KONTAKTIRAJTE NAS

  Za koje usluge nas kontaktirate


  Upitnik za procenu Liderskih i Menadžerskih karakteristika po 360° metodologiji pruža mogućnost da ustanovimo jake strane lidera i menadžera i iskoristimo njihov pun potencijal, kao i da detektujemo i ispunimo dodatni prostor za razvoj i unapređenje.

  Procena ispitanika se odvija na tri nivoa: na nivou podređenih, nadređenih, kao i na istom organizacionom nivou.

  Usluga je namenjena svim liderima i menadžerima koji imaju za cilj da unaprede svoje sposobnosti na osnovu feedback-a svojih zaposlenih, u cilju kvalitetnije radne atmosfere i boljeg učinka, a samim tim i doprinosa kompaniji.

  Procena koju nudimo je posebno korisna za:

  • Podsticanje razvoja kvalitetnog liderstva 
  • Individualni razvoj menadžera i izvršnih direktora 
  • Identifikovanje područja za razvoj novih veština
  • Promovisanje zdrave organizacione kulture 
  • Podsticanje organizacione efikasnosti 

  Merenjem efikasnosti od strane menadžera, kao i njegovih nadređenih i podređenih kolega, procena 360° precizno prikazuje trenutni učinak u oblastima veština menadžera. Takva sveukupna povratna informacija (po principu 360°) omogućava identifikaciju snaga i jakih strana, kao i specifične razvojne potrebe za ciljani razvoj.

  Back To Top