skip to Main Content

KONTAKTIRAJTE NAS

  Za koje usluge nas kontaktirate


  Procena timova ili assessment predstavlja struktuirani pristup utvrđivanju relevantnih informacija o angažovanju i funkcionisanju zaposlenih u timu.

  Postizanje uspešne kombinacije timskih uloga i zajedničke funkcionalne kulture je ključ za stvaranje produktivnog tima i zadovoljnih radnika.

  Assessment – procena timova na pouzdan način pruža uvid u kompetencije kandidata prilikom selekcije za određenu poziciju u okviru organizacije, daje informacije o njihovim snagama i slabostima i omogućava poređenje kandidata.

  Cilj je dobijanje informacija o kapacitetima, potencijalima i ograničenjima zaposlenih u timu, radi što preciznijeg predviđanja njihovog timskog uspeha, kao i uspešno profilisanje uloga članova tima i unapređenje međusobne interakcije. Timski rad koji dovodi do visokog učinka je ključna diferencijalna karakteristika uspešnih organizacija i usluga koju nudimo garantovano rezultira unapređenim timskim radom i nivoom postignuća, kvalitetnijim performansom i većom efikasnošću tima.

  Procena timova zasnovana je na određenim kriterijumima, metodama i sistemima procene. Kombinuju se različiti zadaci i pitanja koja korespondiraju sa kompetencijama potrebnim za uspešnost u obavljanju radne uloge na određenoj poziciji. Rezultati procene služe u svrhu adekvatnog organizovanja tima sa ciljem formiranja uspešnih, snažno povezanih i koordinisanih timova. Praktična vrednost procene ogleda se u povećanju mogućnosti organizacije da postane uspešnija u svom poslovanju.

  Usluga je namenjena kompanijama kod kojih postoji dilema o uspešnosti formiranih timova, sa ciljem poboljšanja timskog učinka i optimizacije organizacione strukture.

  Back To Top