skip to Main Content

KONTAKTIRAJTE NAS

    Za koje usluge nas kontaktirate


    Istraživanje stavova zaposlenih je od suštinskog značaja za upravljački tim kompanije, budući da zadovoljstvo zaposlenih i odnos prema radnom mestu direktno oslikavaju radnu atmosferu i njihovo angažovanje i efikasnost. Bitno je utvrditi u kojoj meri su stavovi i vrednosti zaposlenih pojedinaca komplementarni sa organizacijskim sistemom vrednosti. Ukoliko se zaposleni ne ponašaju u skladu sa svojim stavovima i vrednostima, ili ako se oni ne podudaraju sa sistemom vrednosti za koji se zalaže kompanija u kojoj rade, dolazi do nezadovoljstva i smanjenja radnog učinka. Usluga koju nudimo za cilj ima bolje razumevanje potreba zaposlenih što dovodi do izbegavanja negativnih posledica po kompaniju i unapređivanja zadovoljstva poslom i kvaliteta rada svih zaposlenih.

    Istraživanje stavova i zadovoljstva zaposlenih može pomoći da razumete očekivanja vaših zaposlenih i mere u kojoj su ona ostvarena, njihov afektivni odnos prema poslu uzimajući u obzir povoljne i nepovoljne aspekte posla, kao i mrežu socijalnih odnosa unutar organizacije. Zadovoljstvo funkcionisanjem organizacije je preduslov za kvalitetnije angažovanje zaposlenih i korišćenje njihovih punih potencijala.

    Istraživanje se vrši putem upitnika koji na pouzdan način meri zadovoljstvo, iskustvo, angažovanost i stavove zaposlenih u kompaniji.

    Back To Top