skip to Main Content

KONTAKTIRAJTE NAS

Za koje usluge nas kontaktirate


Ponudili smo na našem tržištu revolucionaran pristup, gde smo mi vaš OUTSOURCE HR Partner i u proteklom periodu smo zauzeli lidersku poziciju na tržištu Srbije.

Kroz ovaj model usluge, sarađujemo sa kompanijama svih obima, od malih i srednjih, do velikih i multinacionalnih kompanija. 

key-solutions-outsource-hr-funkcije

Naš širok spektar usluga fokusiran je na stvaranje potpune funkcionalnosti ljudskih resursa u Vašem poslu bez obzira na obim. Mi smo Vaš strateški partner i prilagođeni sistem podrške za jedinstvene potrebe Vaše kompanije.

Na godišnjem nivou postavljamo  strategiju rada u upravljanju ljudskim resursima i organizacionim razvojem u vašoj kompaniji i definišemo akcioni plan za implementaciju i vođenje HR Procesa.

Predmet aktivnosti za naše klijente:

 • Formiramo i pratimo sve aktivnosti koje spadaju u domen pozitivne prakse iz oblasti ljudskih resursa i organizacionog razvoja
 • Vršimo obuku Vaših zaposlenih da sprovode sve dogovorene aktivnosti
 • Pružamo savete iz oblasti radnih odnosa, preuzimamo izvršenje procesa selekcije, planiranja edukacije, implementacije Performance & Talent Management procesa, kao i savetovanje menadžmenta u upravljanju zaposlenima u Kompaniji
 • Zajedno sa Vama radimo na Vašem organizacionom razvoju i organizaciji rada u firmi, kao i na implementaciji i kreiranju poslovnih procedura i pravilnika

Početak naše saradnje bi izgledao ovako:

 • Vršimo prezentaciju svih aktivnosti koje spadaju u domen upravljanja ljudskim resursima, oranizacionim razvojem i strateškim planiranjem i upoznajemo Vas sa mogućnostima, praksom i značajem ovih aktivnosti za poslovanje vaše Kompanije.
 • Po Vašoj odluci o otpočinjanju saradnje sa nama, obavljamo informativan razgovor sa ciljem upoznavanja Vaše firme i sagledavanja trenutnog stanja firme po pitanju ljudskih resursa, Organizacije i strateškog planiranja i postojeće dokumentacije.
 • Zajednički sagledavamo Vaše individualne potrebe i prioritete i pružamo Vam uvid u mogućnosti reagovanja i predlažemo pravce aktivnosti
 • Na osnovu definisanih smernica pravimo HR Strategiju na godišnjem nivou
 • Vršimo razradu utvđene Strategije i definišemo konkretne planove rada za svaki mesec
 • Obavljamo sve planirane aktivnosti i podnosimo Vam mesečni izveštaj o rezultatima rada.
 • Cena usluge je utvrđena u paušalnom iznosu na mesečnom nivou i biće izražena u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate.

Podeli!

Back To Top