skip to Main Content

KONTAKTIRAJTE NAS

  Za koje usluge nas kontaktirate


  ''Management by objective works - if you know the objectives. Ninety percent of the time you don't.''

  Peter F. Drucker

  Ova usluga predstavlja jedan od najvažnijih alata za merenje produktivnosti svakog zaposlenog, kao i moćan instrument za ostvarenje Kompanijiskih ciljeva i mogućnost da se nagrade kvalitetni menadžeri i operativci u poslovnom sistemu.


  Key Solutions konsultanti poseduju puno ekspertize i iskustva u uvođenju efikasnih sistema procene radnog učinka zaposlenih, te garantujemo pun uspeh ako postanete korisnici ove naše usluge!

  U mnogim organizacijama postoje dva sistema procene učinka zaposlenih i funkcionišu istovremeno, to su: formalni i neformalni. Menadžeri na poslu uvek razmišljaju o tome koliko su njihovi zaposleni uspešni u obavljanju posla i to je ta neformalna procena. Nasuprot tome formalna procena učinka je sistem postavljen od strane organizacije da regularno i sistematično procenjuje učinak zaposlenog, prateći KPI-jeve za svakog pojedinca.

  Evaluacija i merenje učinka je proces organizovanog i kontinuiranog praćenja, vrednovanja, usmeravanja rezultata i ponašanja pojedinaca radi ostvarivanja organizacionih ciljeva. Zasnovan je na određenim kriterijumima, metodama i sistemima procene.

  Postavka osnove za uvođenje performance appraisal sistema. Uvođenjem ovog sistema omogućava se sledeće:

   • dobro razumevanje posla od strane zaposlenih (eliminišu se nejasni ciljevi, prioriteti i kriterijumi po kojima se procenjuje kvalitet posla)
   • stvaranje mogućnosti za redovnu raspravu o poslu i radnoj uspešnosti – efikasnija komunikacija
   • povratna informacija o postignutim uspešnostima – feedback (često postoji nedostatak blagovremene povratne informacije o tome kako zaposleni rade i šta se od njih očekuje)
   • motivacija zaposlenih kroz postignuća i povratnu informaciju
   • obezbeđivanje saglasnosti o potrebama razvoja – treninzi (eliminiše se nejasna slika o njihovoj budućnosti u kompaniji)
   • na osnovu pojedinačnih prave se i procene i analize potreba organizacije za usavršavanjem
   • objektivnije povezivanje sistema nagrađivanja i radne uspešnosti i objektivnije vrednovanje same radne uspešnosti
   • postavka sistema nagrađivanja po principu total reward

  Predmet analize utvrđuje se konktretno za svaku firmu, a to mogu biti:

        Postignuti rezultati

  • Kvantitet (proizvedena količina, br,jedinica, vrednost prodaje i sl.)
  • Kvalitet posla (stepen u kojem se pojedinac zalaže za perfekciju u obavljanju svog posla, težnja da se posao idealno obavi)
  • Vremenska dinamika (koliko vremena je potrebno za završetak posla i da li je završen u predviđenom roku)
  • Troškovna efikasnost (maksimiziranje prinosa na angažovane resurse)

       Ponašanje zaposlenih – npr:

  • odnos prema radu, rukovodiocima, kolegama i klijentima, stepen u kome pojedinac pokazuje osećaj dobre volje, timskog rada i pomaže svojim kolegama i podređenima
  • sposobnost i zainteresovanost za uspešno obavljanje posla; da li neko može samostalno da radi ili mu je stalno potrebna pomoć i instruktaža
  • poznavanje posla; pouzdanost (potreban nadzor, odsustvo sa posla i sl), odgovornost (rokovi, savlađivanje prepreka)

  Podeli!

  Back To Top